Meddelelse fra menighedsrådet

Det er med beklagelse at Nørre Alslev-Nørre Kirkeby sognes menighedsråd må meddele at sognepræst Lars Oliver Stuhr har valgt at opsige sin stilling i Nørre Alslev Pastorat, for at søge nye udfordringer. Da det er sognepræstens egen beslutning at forlade Pastoratet, har hverken menighedsrådet eller andre bedt sognepræsten om at opsige sin stilling.

P.M.V formand Jan Christensen

 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, dog kan mødet lukkes og det vil da være annonceret på opslag om mødeindkaldelse.

Klik på Referater i menuen til venstre for at læse mødereferater.
Udskrift fra menighedsrådets beslutningsprotokol findes også som opslag ved Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Kirker.