coverbilledelarsMit navn er Lars Oliver Stuhr. Jeg er 41 år og uddannet cand. theol. årgang 2012. Min familie, som tæller min kone og hendes store to piger samt vores lille Benjamin på 2 år, bor i præstegården med udsigt lige over til Nørre Alslev Kirke.

Både menighedsråd og jeg som præst ønsker en levende kirke som rækker ud mod omverdenen. En engageret kirke som kommer pastoratets mennesker i møde, og som taler alsidigt og bredt ind i vores tid.
Konkret betyder det at jeg i samarbejde med kirkens personale og menighedsråd vedvarende afprøver gudstjenester i nye former, og byder indenfor til en bred vifte af koncerter, foredrag, filmaftener, litteraturkredse, og endnu flere kulturelle arrangementer. På den måde vil vi kaste lys over kristendommens rolle i vores liv og samfund, der hvor vi møder den i vores hverdag. Vi vil sammen varetage kirkens rolle både som kulturformidler, traditionsbærer, men selvfølgelig først og fremmest som forkynder af det kristne budskab.

I Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Kirker skal alle føle sig velkomne, og som en vigtig del af det åbne kristne fællesskab!

På hjerteligt gensyn i kirkerne!

– mvh. sognepræst Lars Oliver Stuhr