Alle aktiviteter

Kommende arrangementer

Latest News

 • Kirkeblad september 2020

  Ugeavisen 2. sektion, side 3.Høstgudstjeneste i Nørre Alslev, sangaften, familiegudstjeneste i Nørre Kirkeby, gudstjenestelisten mm.Har du ikke avisen, kan du se kirkebladet her: Kirkeblad september 2020.Vil man have en papirkopi, kan man kontakte sognepræsten.

  Læs videre

 • Orientering om valgresultatet i Nørre Alslev Pastorat

  ved valgforsamlingen d. 15. september i Nørre Kirkeby og Nørre Alslev Sogne. Følgende kandidater og stedfortræder blev valgt i Nørre Kirkeby Sogn: Birte ThonesenBirthe KristensenFlemming Høegh (Stedfortræder) Følgende kandidater of stedfortræder blev valgt i Nørre Alslev Sogn: Tanya GaarderMona Vestergaard For at det samlede menighedsråd skal være fuldtalligt, skal derfor...

  Læs videre

 • Gudstjenester den kommende weekend

  Søndag den 20. september er der musikalsk gudstjeneste med dåb i Nørre Alslev kirke kl. 10.00. Det bliver uden altergang eller fælles sang. Der er højmesse med altergang i Nørre Kirkeby kirke kl. 11.30.

  Læs videre