Orienteringsmøde til suppleringsvalg

Orienteringsmøde den 1. februar 2022. Der var mødt 8 personer op. De fleste var fra menighedsrådet. Der blev orienteret om arbejdet i menighedsråd. Menighedsrådet fungerer akkurat som en bestyrelse, i en hvilken som helst anden virksomhed eller forening. De forskellige funktioner blev gennemgået og forklaret. Vores store udfordring er posten...

Læs videre

MR møde referat 6. januar 2022

MR møde den 6. januar 2022 – referat Næste møde onsdag den 9. februar 2022. BEMÆRK: Det bliver afholdt suppleringsvalg med orienteringsmøde den 1. februar og valg den 1. marts.

Læs videre