Juni 2020

Referat fra MR-mødet den 3. juni 2020. Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august kl. 19.00.

Dagsorden med referat juni 2020.

På grund af COVID 19, blev mødet afholdt uden tilhører.