Lørdags Sang-café i Nr Alslev præstegård

Om arrangementet

  • 25. februar 2023
  • 14:30
  • Nørre Alslev præstegårds konfirmandstuen

Vi synger sammen fra Højskolesangbogens syttende udgave. Emnerne bliver vinter, kyndelmisse og det spirende forår.
Som tidligere prøver vi også kræfter med nye sange enten fra kirkesangbogen eller anden ny digtning og komposition.

Der serveres kaffe og kage midtvejs, og alle er hjertelig velkomne.
Ved klaveret sidder Jane Borello Carlsen.
Vel mødt!