Kom og hør, hvad du kan gøre for vore sogne

orienteringsmøde 2. februar kl. 19.00 i kirken.

Ved menighedsrådsvalget sidste år var der ikke nok, der stillede op til menighedsrådsvalget. Derfor vil der 2. marts blive afholdt udfyldningsvalg. Arbejdet i menighedsrådet er vigtigt for at det daglige arbejde med gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmandundervisning og hold af kirkegården kan fungere til gavn og glæde for alle i vore to sogne. Kom og hør nærmere om arbejdet tirsdag den 2. februar kl. 19.00 i kirken.