Lørdags Sang-café i Nr Alslev præstegård

LØRDAG den 25. februar kl. 14.30 – 16.00 synger vi sammen fra Højskolesangbogens syttende udgave. Emnerne bliver vinter, kyndelmisse og det spirende forår.

Som tidligere prøver vi også kræfter med nye sange enten fra kirkesangbogen eller anden ny digtning og komposition.

Der serveres kaffe og kage midtvejs, og alle er hjertelig velkomne.

Ved klaveret sidder Jane Borello Carlsen.

Vel mødt!