Menighedsrådsvalg 2020 – Orienteringsmøde

Se hele annoncen her.

BEMÆRK! Vi mødes ved Konfirmandstuen og flytter mødet til kirken hvis det er nødvendigt for at holde retningslinjerne for afstand.

Alt om valget i vores pastorat vil kunne ses samlet under menuen:
OM KIRKENE / MENIGHEDSRÅDET / Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøderne om valget til menighedsrådene er offentlige og forløber efter en fast dagsorden. På mødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, det kommende menighedsråds opgaver, det seneste års regnskab og indeværende års budget, datoer og regler for Valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet – og ønsker og idéer til arbejdsopgaver for det kommende menighedsråd.

Kom og hør mere om, hvordan du måske kan være med til at gøre en forskel som kandidat eller stedfortræder og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Vel mødt!