Næste menighedsrådsmøde udsat til onsdag den 20. januar kl. 15.00.