Nyt fra menighedsrådet

Det nyvalgte menighedsråd afholder konstituerende møde tirsdag den 24. november kl. 19.00. Mødet foregår i konfirmandstuen i præstegården.