Orientering om valgresultatet i Nørre Alslev Pastorat

ved valgforsamlingen d. 15. september i Nørre Kirkeby og Nørre Alslev Sogne.

Følgende kandidater og stedfortræder blev valgt i Nørre Kirkeby Sogn:

Birte Thonesen
Birthe Kristensen
Flemming Høegh (Stedfortræder)

Følgende kandidater of stedfortræder blev valgt i Nørre Alslev Sogn:

Tanya Gaarder
Mona Vestergaard

For at det samlede menighedsråd skal være fuldtalligt, skal derfor valgt 3 medlemmer i Nørre Kirkeby Sogn, og 6 medlemmer samt min. 1 stedfortræder i Nørre Alslev Sogn.

Der indkaldes derfor til EKSTRAORDINÆR VALGFORSAMLING D. 6. OKTOBER KL. 19.00 i Nørre Alslev Præstegård.