Ingen kommentarer

Sommermøde den 19. august kl. 14

Det er en glæde at kunne indbyde til det årlige sommermøde med to flotte indslag. Og så er der – ikke at forglemme – også noget godt til ganen.

Der er sket en ændring i programmet for sommermødet. Søren Kristiansen har desværre måttet aflyse sin tur til Danmark i sidste øjeblik. I stedet kommer sognepræsten i Aastrup, Jens Lose, og fortæller om Marie Grubbe.

Fra borg til hytte.

I år markeres 300 året for Marie Grubbes død. Hendes skæbne var bemærkelsesværdig. Hun var født ned en sølvske i munden, ud af gammel dansk adel, og hun endte på samfundet bund, som færgekone ved Grønsund. Som ganske ung blev hun gift med en uægteskabelig søn af Frederik d. III, som blev statholder i Norge, rigets næsthøjeste embede, kun overgået af kongen selv. Hun blev skilt, gift igen, skilt igen og stak derefter af med sin elsker, ladefogeden på Tjele. Sammen endte de ved Grønsund, hvor han havde stilling som enkedronningens brændefoged, med ret til at færge folk over til Møn. Som om det ikke i sig selv var bemærkelsesværdigt nok, fortalte hun Holberg, der som ung besøgte hende i Borrehuset ved Grønsund, at hun var mere tilfreds i med sin nuværende mand, som ”dagligen trakterede hende ilde” end hun var som landets næstfineste dame, da hun var ung.

Efter foredraget og kaffen vil operasanger Anna Carina Sundstedt og hendes pianist, Henrik Metz, underholde med sommermelodier.

Vel mødt i præstegårdshaven!

Comments are closed.