Sommermøde i præstegårdshaven – søndag den 23. august

Vi begynder vi med gudstjeneste i Nørre Alslev kirke kl. 13.00.

Derefter er der kaffe, lagkage og fællessang i præstegårdshaven.

I år taler Mads Rykind-Eriksen om:Genforeningen 1920. Optakt, betydning og grænselandet i dag.

I 100 året for Genforeningen i 1920 kommer og fortæller om optakten til Genforeningen, dens betydning og om grænselandet i dag.

Genforeningen var den størst begivenhed i danmarkshistorien i det 20. århundrede. Det kan næppe overvurderes, hvor dyb smerten var over nederlaget i 1864 og tabet af Hertugdømmet Slesvig, og hvor stor glæden blev i 1920. Begge årstal står mejslet ind i danskernes bevidsthed. Med Tysklands nederlag i Første Verdenskrig og Versaillestraktaten i 1919 blev genforeningen mulig, hvorved der opstod et nyt grænseland med et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Sønderjylland samtidig med, at vores forhold til Tyskland ændrede sig. Tyskland har fra at være vores arvefjende ændret sig til i dag at være en af vores nærmeste allierede, og som vi læner os mere og mere op af i kølvandet efter Brexit og Donald Trumps nye USA.

Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen har siden 2007 været forstander for Rødding Højskole i Sønderjylland sammen med sin kone Anja. Mads er uddannet cand.mag. i historie og filosofi fra universiteterne i Aarhus og Lund og har tidligere arbejdet som lærer på Båring Højskole og Ry Højskole samt siddet i højskoleforeningens bestyrelse.

Vel mødt!