Trinitatis – den hellige trefoldigheds fest

1. juli 1644 indledtes et stort søslag ved Kolberger Heide i farvandet mellem Femern og Kielerfjorden. Slaget stod mellem den svenske og den danske flåde, som ledtes af den 67-årige kong Christian IV. Han var ombord på skibet Trefoldigheden, som var opkaldt efter den treenige Gud, og som var udsmykket med motiver fra bibelen. Det var et voldsomt slag, kongen blev ramt af sprængstykker og faldt blødende om. Alle troede, han var død, men han rejste sig og opildnede sine mænd til fortsat kamp. Ved slagets ende lykkedes det den danske flåde at spærre svenskerne inde i fjorden, en stilling, de holdt en måned, hvorefter det lykkedes svenskerne at undslippe.

Læren af dette er måske, at man ikke kan føre Gud med sig i krig, men både Trefoldigheden og Christian IV er blevet husket lige siden. På søndag fejrer vi den hellige trefoldighed – Fader, Søn og Helligånd, og det gør vi ganske fredeligt ved højmessen kl. 10.00 i Nørre Alslev kirke.