Ingen kommentarer

Valdemarsdag – 15. juni

»Bære dette højt!« Om pinse og Valdemarsdag – 1650

Dannebrog dalede ifølge sagnet ned fra himlen i 1219 under slaget ved Lyndanise ledsaget af ordene: »Bære dette højt, da skal I sejre!« Derfor fejrer Dannebrog i år 800 års fødselsdag, hvilket markeres i Nørre Alslev kirke på selve dagen den 15. juni. Valdemarsdag falder i år tæt på Pinse, dagen for Helligåndens komme, og det virker næsten som en tanke fra oven.

Helligånden forener nemlig kristendommen med det nationale. Den taler til vore hjerter gennem modersmålet, det er den, der giver os mod til at tale, tro, tænke og handle efter vor samvittighed. Under Dannebrog, korsets banner, hersker kærlighedens, modets og sandhedens ånd. D.v.s. kærligheden til det, der blev os givet, modet til at forsvare det på sandhedens grund. Og sandheden er altid Kristus, han er altings målestok og den, der skaber helte ud af bange sjæle. Som Grundtvig skrev i en af sine store pinsesalmer:

Du, som af den »liden flok«,
svag og bly og bange nok,
gjorde kæmper stærke,
skab nu og af os en hær,
som tør svinge Åndens sværd
under korsets mærke!

Alle er hjertelig velkomne!
MW

Program for Valdemarsdag – lørdag den 15. juni
Der vil i dagens anledning være flagallé i Langgade

Kl. 11.00 Festgudstjeneste i Nørre Alslev kirke – Sanne Damore spiller på obo. Spejderne og Nørre Alslev Gymnastikforening deltager med faner
Kl. 12.00 Let servering i præstegårdens have
Kl. 12.45 Konkurrence med præmie
Kl. 13.00 Kirkekorene fra Nørre Alslev og Stubbekøbing synger danske sange under ledelse af Jane Borello Carlsen og Åse Sløgedal
Kl. 13.30 Mag. art. i historie, Adam Wagner holder tale

Der vil undervejs være fællessang. Arrangementet forventes afsluttet kl. 14.