Alle aktiviteter

Kommende arrangementer

Latest News

 • Lørdags Sang-café i Nr Alslev præstegård

  LØRDAG den 25. februar kl. 14.30 – 16.00 synger vi sammen fra Højskolesangbogens syttende udgave. Emnerne bliver vinter, kyndelmisse og det spirende forår. Som tidligere prøver vi også kræfter med nye sange enten fra kirkesangbogen eller anden ny digtning og komposition. Der serveres kaffe og kage midtvejs, og alle er...

  Læs videre

 • Og vi så hans herlighed

  Julen handler i høj grad om at se – se den lille dreng i krybben, for når vi ser ham, ser vi Guds herlighed, en herlighed, som han har fra sin fader i himlen. Jeg tror, at de fleste fornemmede det for to år siden, da kirkerne enten var lukkede...

  Læs videre

 • MR møde den 13. december 2022- referat

  Menighedsrådsmøde Gundslev NA NK den 13. december 2022. Datoer for kommende møder: 18.1 kl. 16 i Gundslev 1.3 kl. 16 i NA 18.4 kl. 16 med syn og MR-møde kl. 18 i Gundslev 10.5 kl. 15 med syn og MR-møde kl. 18 i NA 7.6 kl. 16 i Gundslev

  Læs videre