Kl. 10.00 i cafeen ved Aktiviteten

Kommende datoer:

Tirsdag 25.6 Torben Jørgensen

Tirsdag 30.7 Eva Heyn