Kl. 10.00 i cafeen ved Aktiviteten

Kommende datoer:

Tirsdag 28.11 Eva Heyn

Onsdag 20.12 Marianne Wagner

Tirsdag 30.1 Torben Jørgensen