da%cc%8ab

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb eller navngivning.

Ved dåb sker henvendelsen til sognepræsten, der hvor dåben skal finde sted. Barnet skal have mindst to og højst fem faddere. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb i folkekirken eller en anden kristen kirke og have nået konfirmationsalderen.

I dåben får vi Gud til far og Kristus til bror og dermed del i det evige liv. Dåb betyder også optagelse i menigheden. Derfor er dåben i udgangspunktet en fast del søndagsgudstjenesten.

Der kan dog være gode grunde til, at man ønsker en lørdagsdåb. Lørdagsdåb tilbydes i udgangspunktet den 1. lørdag i måneden, dog undtaget de måneder, hvor der er store højtider (jul, påske og pinse) eller andre særlige helligdage.
Ønsker man lørdagsdåb må den – af hensyn til personalet – anmeldes senest en måned før den ønskede dato.

Ønsker man oplysning om navngivningsregler findes de let overskueligt på Borger.dk. Under punktet navngivning ledes videre til en side med links til navneregler og forordninger om navngivning.

Ønskes alene navngivning uden dåb bruges digital indberetning med Nem ID via Borger.dk.
Klik her for læse mere om navngivning på Borger.dk

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du se navnelister og få inspiration til navngivning.
www.ast.dk