Sammenlægning
Nørre Alslev og Nørre Kirkeby sognes menighedsråd sammenlægges midlertidigt med Gundslev menighedsråd fra 1. søndag i advent 2022 og valgperioden ud.

Nørre Alslev/Nørre Kirkeby og Gundslev sognes menighedsråd har på sit konstituerende møde d. 14/11-23 konstitueret sig som følger :

Menighedsrådets medlemmer

Anders Lejre

Erik Jensen

Birte Thonesen

Mona Vestergaard

Lone Hansen

Menige medlemmer

Marianne Wagner