• mar2022

  Referat til det konstituerende møde den 17. marts 2022.

 • Et lille skriv fra mødet. De fremmødte blev orienteret om arbejdet i menighedsrådet, hvorefter der blev givet en kort gennemgang af de forskellige funktioner, kort sagt fungerer menighedsrådet som en bestyrelse i enhver anden forening. En af de store opgaver i den nærmeste fremtid, bliver renovering / nybygning af konfirmandstuen....

 • feb2022

  SIDSTE UDKALD!

  24. februar 2022

  NYT Suppleringsvalg i Nørre Alslev – tirsdag den 1 marts, kl. 19.00 i konfirmandstuen! Vi mangler fire medlemmer og to stedfortrædere fra Nørre Alslev i menighedsrådet for at være fuldtallige. Kom til valgforsamlingen. Du har stadig mulighed for at stille op, ellers kan du bare stemme og støtte dem der...

 • Orienteringsmøde den 1. februar 2022. Der var mødt 8 personer op. De fleste var fra menighedsrådet. Der blev orienteret om arbejdet i menighedsråd. Menighedsrådet fungerer akkurat som en bestyrelse, i en hvilken som helst anden virksomhed eller forening. De forskellige funktioner blev gennemgået og forklaret. Vores store udfordring er posten...

 • jan2022

  Kom til orienteringsmøde tirsdag den 1. februar, kl. 19.00 i Nørre Alslev konfirmandstue! Vi mangler fire medlemmer og to stedfortrædere fra Nørre Alslev for at være fuldtallige. Særligt mangler vi en, der kan varetage opgaven som kasserer. Kom og find ud af, om det kunne være noget for dig. Får...

 • sep2021

  Fra menighedsrådet

  26. september 2021

  Vedr. suppleringsvalget så var der desværre ikke den store tilslutning, Der var en (via fuldmagt) Ina Antonsen som meldte sig og blev valgt ind i menighedsrådet. De 6 personer der var mødt op havde på ingen måde lyst til at opstille til menighedsrådet, men de havde mange idéer som vi...