Orienteringsmøde til suppleringsvalg

Orienteringsmøde den 1. februar 2022.

Der var mødt 8 personer op. De fleste var fra menighedsrådet. Der blev orienteret om arbejdet i menighedsråd.

Menighedsrådet fungerer akkurat som en bestyrelse, i en hvilken som helst anden virksomhed eller forening. De forskellige funktioner blev gennemgået og forklaret.

Vores store udfordring er posten som ”Valgt kasserer”. Vi kører med en nødløsning lige pt. Dog har vi en professionel regnskabsfører.

Af store opgaver er der i fremtiden renovering / nybygning af konfirmandstuen.

Der er flere aktiviteter, vi har måtte lade ligge, da der ikke har været hænder nok.

Budgettet for 2022, blev fremlagt. Der blev overordnet forklaret, hvordan tingene hænger sammen. Fra vi betaler kirkeskat, til de havner i menighedsrådets kasse.

Valgreglerne blev gennemgået. Menighedsrådet fik tilkendegivelser på interesse for menighedsrådsarbejdet. Vi skal bruge 4 personer fra Nørre Alslev sogn og gerne 2 stedfortrædere (suppleanter).

HUSK! Suppleringsvalg den 1. marts 2022 kl. 19.00 i konfirmandstuen.