MR møde referat 6. januar 2022

MR møde den 6. januar 2022 – referat Næste møde onsdag den 9. februar 2022. BEMÆRK: Det bliver afholdt suppleringsvalg med orienteringsmøde den 1. februar og valg den 1. marts.

Læs videre