Valgforsamling til suppleringsvalget den 1. marts 2022

Et lille skriv fra mødet. De fremmødte blev orienteret om arbejdet i menighedsrådet, hvorefter der blev givet en kort gennemgang af de forskellige funktioner, kort sagt fungerer menighedsrådet som en bestyrelse i enhver anden forening. En af de store opgaver i den nærmeste fremtid, bliver renovering / nybygning af konfirmandstuen....

Læs videre