Konfirmation 2021

Efter sommerferien vil 7-klasserne blive blandet til to nye klasser. Dette får IKKE konsekvenser for næste års konfirmander. De vil fortsat blive konfirmeret i de klasser, de går i nu. Dette holder jeg fast i, fordi mange allerede har bestilt lokaler og mad. Flere oplysninger om konfirmationerne i 2022 vil...

Læs videre

Juni 2020

Referat fra MR-mødet den 3. juni 2020. Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august kl. 19.00. Dagsorden med referat juni 2020. På grund af COVID 19, blev mødet afholdt uden tilhører.

Læs videre

Menighedsrådsvalg 2020 – Orienteringsmøde

Se hele annoncen her. BEMÆRK! Vi mødes ved Konfirmandstuen og flytter mødet til kirken hvis det er nødvendigt for at holde retningslinjerne for afstand. Alt om valget i vores pastorat vil kunne ses samlet under menuen: OM KIRKENE / MENIGHEDSRÅDET / Menighedsrådsvalg 2020 Orienteringsmøderne om valget til menighedsrådene er offentlige...

Læs videre

Find prædiken

Kirken er åben, men så længe vi er underlagt kravet om begrænset deltagerantal, vil præsten prædiken fortsat ligge på bloggen Morgendug.

Læs videre

Kirkeblad maj 2020

Ugeavisen 2. sektion, side 6.Konfirmandindskrivning, minikonfirmanders billeder, gudstjenestelisten mm.Har du ikke avisen, kan du se kirkebladet her: Kirkeblad maj 2020.Vil man have en papirkopi, kan man kontakte sognepræsten.

Læs videre

Gudstjeneste Kristi himmelfarts dag kl. 10.00

Endelig! Klokkerne kalder til gudstjeneste i Nørre Alslev kirke på torsdag. Vi har atter lov at samles, om end det bliver under nogle andre forhold, end vi er vant til. I dag – mandag – modtog vi retningslinjerne for gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Kvadratmeterkravet om én person pr. 4...

Læs videre