Nyt om konfirmationsdage

I 2024 er konfirmationsdatoerne i Nørre Alslev uændrede, medens konfirmationen i Nørre Kirkeby er flyttet permanent til Kristi himmelfartsdag. Fra og med 2025 vil konfirmationerne i Nørre Alslev ligge 3. og 4. søndag efter påske. Har man ikke mulighed for at flytte en allerede planlagt fest, kan man dog aftale...

Læs videre

Lørdags Sang-café i Nr Alslev præstegård

LØRDAG den 25. februar kl. 14.30 – 16.00 synger vi sammen fra Højskolesangbogens syttende udgave. Emnerne bliver vinter, kyndelmisse og det spirende forår. Som tidligere prøver vi også kræfter med nye sange enten fra kirkesangbogen eller anden ny digtning og komposition. Der serveres kaffe og kage midtvejs, og alle er...

Læs videre

Festlig fastelavn i Nørre Alslev kirke

Søndag fyldtes kirken af fantasifuldt udklædte børn og voksne til den årlige fastelavnsgudstjeneste. Bagefter stod spejderne med Martin Andersen i spidsen for tøndeslagning, og derefter var der rift om boller og kakao. Tak til alle, der gjorde dagen glad og festlig, ikke mindst en stor tak til spejderne fordi, de...

Læs videre

Fastelavn i pastoratet

I år med hjælp fra spejderne! Familiegudstjeneste i Nørre Alslev kirke søndag den 19. februar kl. 13.00 – vi skal høre om dengang, Jesus blev døbt. Bagefter er der tøndeslagning i præstegården, hvor spejderne viser deres kunnen, så tønderne har noget at hænge i. Det er vi meget taknemmelige for....

Læs videre