DINE PERSONDATA

Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Pastorat behandler persondata i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR), som kræver at personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Indsamling af personoplysninger i Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Pastorat sker kun efter dit personlige samtykke. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og evt. kirkelig handling, så vi kan levere de tjenester, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev, konfirmandforældrebrev eller tilmelding til en kirkelig handling.

Vi bruger ikke oplysningerne til andre formål, med mindre du udtrykkeligt har givet samtykke til det.
Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger som race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, fagforeningstilhørsforhold, genetisk og biometrisk data eller seksuel orientering.

Hvem, der modtager oplysninger

Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Pastorat videresender ikke og sælger ikke personoplysninger til 3. parter med undtagelse af oplysninger, der kræves ved lov, om betalinger til banker og om medarbejdere til SKAT og pensionskasser.

Cookies og eksterne links

Vores hjemmeside anvender cookies som registrerer egenskaber for din browser, men registrerer ikke din adfærd. Vi bruger ikke oplysninger til noget. Hvis du klikker på links på vores webside (fx borger.dk), er du ikke længere på vores hjemmeside.

Adgang til dine oplysninger, indsigt og klager

Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Pastorat er ansvarlig for behandlingen af persondata. Du kan altid ændre i dine oplysninger eller serviceydelser eller framelde dig evt. nyhedsbreve.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, bedes du kontakte os på 7613@sogn.dk

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at der bliver behandlet oplysninger om dig. Såfremt du ønsker dine data rettet eller slettet, bedes du kontakte os på 7613@sogn.dk

Bemærk! Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Generelt

Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Det kan være for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige er den, som afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger, og som har ansvar for, at en behandling af personoplysninger lever op til reglerne i Persondatafordningen (GDPR).

Dataansvarlig for Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Pastorat er menighedsrådet. Kirkeministeriet er datansvarlig for nogle typer oplysninger om medarbejdere/ansatte og i forbindelse med personregistrering.

Databehandlere

En databehandler er en, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Pastorat har databehandleraftaler med følgende virksomheder, der professionelt og i henhold til Databeskyttelsesforordningen behandler og opbevarer personlige oplysninger på kirkens vegne:
§    Skovbo Data (vedrørende hjemmeside, kalender, tilknytning til gravsteder og afdøde, løn og ansættelsesforhold)

Sikkerhed
Alle de personoplysninger, som vi samler, bliver behandlet ansvarligt og hverken misbruges eller bruges i strid mod lovgivningen. De systemer, vi bruger, har indbyggede sikkerhedsfunktioner som logning og begrænsning af adgang. Vi overholder dataforordningens krav til sikkerhed, og vi er forpligtet til at indberette evt. brud på sikkerhed til Datatilsynet inden for 72 timer.

Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter/makulerer dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Ændringer til denne skrivelse
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.
Senest opdateret 18. oktober 2018.