Fødsel

Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Den anmeldes digitalt  via Nem ID på Borger.dk senest 14 dage efter fødslen. På siden Borger.dk går man i kolonnen yderst til venstre til punktet “Familie og børn”. Herunder udfyldes fødselsanmeldelse.

Fælles forældremyndighed

Hvis I som forældre ikke er gift udfyldes også en såkaldt Omsorgs-og Ansvarserklæring. Dette kan I gøre på www.borger.dk og det skal ske senest 14 dage efter fødslen.