Ønsker De at bese kirken, træffes aftale med en af følgende personer:

Graver: tlf.nr. 29 26 43 82

Præst: tlf.nr. 54 40 05 07