Menighedsrådsmøderne er offentlige, dog kan mødet lukkes og det vil da være annonceret på opslag om mødeindkaldelse.

Klik på Referater i menuen til venstre for at læse mødereferater.
Udskrift fra menighedsrådets beslutningsprotokol findes også som opslag ved Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Kirker.