Sammenlægning
Nørre Alslev og Nørre Kirkeby sognes menighedsråd sammenlægges midlertidigt med Gundslev menighedsråd fra 1. søndag i advent 2022 og valgperioden ud.

Konstituering:
Formand Anders Lejre (AL)
Næstformand Erik Jensen (EJ).
Kirkeværge Erik Jensen  (EJ) Gundslev, Mona Vestergaard (MV) Nørre Alslev, Winnie Jørgensen (WJ) Nørre Kirkeby.
Kontaktpersoner: Birte Thonesen (BT) NA/NK, Sheile Larsen (SL) og Nina Morthorst (NM), Gundslev.
Kasser Anne Marie Philippe  (AMJ).
Præstegårdsudvalget: (SL) og (AMP), (MV) + (BT)+(BK)
Underskriftsberettiget: Kasser (AMJ) og Formand (AL)
Bygningssagkyndig: Jørgen Eli
Valgbestyrelse: (BT) + (LH) NA/NK og (AL)+(EJ) Gundslev.
Aktivitetsudvalget: (LH+MV+BK+JB+MW) NA/NK, (NM+EJ+AMP) Gundslev.
Byggeudvalg: (MW+LH+BT+SL+AL)

Menighedsrådsmøderne er offentlige, dog kan mødet lukkes og det vil da være annonceret på opslag om mødeindkaldelse.

Klik på Referater i menuen til venstre for at læse mødereferater.
Udskrift fra menighedsrådets beslutningsprotokol findes også som opslag ved Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Kirker.