Sammenlægning
Nørre Alslev og Nørre Kirkeby sognes menighedsråd sammenlægges midlertidigt med Gundslev menighedsråd fra 1. søndag i advent 2022 og valgperioden ud.

Nørre Alslev/Nørre Kirkeby og Gundslev sognes menighedsråd har på sit konstituerende møde d. 14/11-23 konstitueret sig som følger :

Anders Lejre Formand/ underskriftsberettige

Anne Marie Jensen Kasserer / underskriftsberettiget

Erik Jensen Næstformand

Mona Vestergaard Kirkeværge Nørre Alslev

Lone Hansen Kirkeværge Nørre Kirkeby

Birthe Thonesen Kontaktperson Nørre Alslev

Sheila Larsen Kontaktperson Gundslev

Erik Jensen Kirkeværge Gundslev

Anne Marie Phillippe og Sheila Larsen Præstegårdsudvalg Torkilstrup

Lone Hansen, Marianne Wagner
Birthe Thonesen, Sheila Larsen ,Anders Lejre Byggeudvalg Nørre Alslev

Erik Jensen ,Anne Marie Phillippe Aktivitetsudvalg Gundslev

Birthe Thonesen,Birte Kristensen ,
Marianne Wagner Kor og koncertudvalg Nørre Alslev

Anders Lejre,Erik Jensen,Birthe Thonesen
Lone Hansen Valgbestyrelse

Jørgen Eli Pedersen Bygningssagkyndig

Konstituering er med virkning fra 1. Søndag i advent 2023 , og annonceres fra prædikestolen i Nørre Alslev , Nørre Kirkeby og Gundslev kirker .

Menighedsrådsmøderne er offentlige, dog kan mødet lukkes og det vil da være annonceret på opslag om mødeindkaldelse.

Klik på Referater i menuen til venstre for at læse mødereferater.
Udskrift fra menighedsrådets beslutningsprotokol findes også som opslag ved Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Kirker.