bryllup

Bryllup
Når dato og tidspunkt er aftalt med præsten, henvender man sig på kommunen medbringende dåbsattester og evt. skilsmissepapirer/skifteattest og anmoder om at få udstedt en prøvelsesattest. Derefter aftales selve bryllupssamtalen med præsten og til denne samtale medbringes kommunens prøvelsesattest, samt navne og adresse på to vidner.

Eventuelt navneskifte i forbindelse med vielsen sker som en selvstændig navneændringsansøgning via. Borger.dk, som kan ske før, ved eller lige efter vielsen. Ændring af navn er gratis i forbindelse med vielse.

Før vielsen er det en god idé at kontakte graveren ved den kirke man ønsker vielsen foretaget i med hensyn til eventuel kimning, udsmykning (gør man det selv eller skal andre gøre det) og antal stole i koret.

Vielse af par med samme køn
Vielse af par af samme køn foregår i Nørre Alslev og Nørre Kirkeby kirker på samme vis som enhver anden vielse i kirken. Dog er der på kirkeministeriets opfordring udfærdiget et vielsesritual som i ordlyd passer til par af samme køn.

I kan læse om at vælge bryllupssalmer her. Eller man kan bruge dendanskesalmebogonline.dk, hvor man kan høre melodier og få inspiration.

I kan se en gennemgang af vielsesritualet her.