• Lørdags Sang-café i Nr Alslev præstegård

  LØRDAG den 25. februar kl. 14.30 – 16.00 synger vi sammen fra Højskolesangbogens syttende udgave. Emnerne bliver vinter, kyndelmisse og det spirende forår. Som tidligere prøver vi også kræfter med nye sange enten fra kirkesangbogen eller anden ny digtning og komposition. Der serveres kaffe og kage midtvejs, og alle er...

 • Og vi så hans herlighed

  Julen handler i høj grad om at se – se den lille dreng i krybben, for når vi ser ham, ser vi Guds herlighed, en herlighed, som han har fra sin fader i himlen. Jeg tror, at de fleste fornemmede det for to år siden, da kirkerne enten var lukkede...

 • MR møde den 13. december 2022- referat

  Menighedsrådsmøde Gundslev NA NK den 13. december 2022. Datoer for kommende møder: 18.1 kl. 16 i Gundslev 1.3 kl. 16 i NA 18.4 kl. 16 med syn og MR-møde kl. 18 i Gundslev 10.5 kl. 15 med syn og MR-møde kl. 18 i NA 7.6 kl. 16 i Gundslev

 • MR møde den 23. november – referat

  Næste møde mandag den 13. december kl. 18.00 i Nørre Alslev konfirmandstuen. Fælles møde med konstituering – referat. NA-NK møde – referat.

 • MR møde den 23. november 2022 – dagsorden

  Venligst bemærk at mødet foregår i i Gundslev menighedshus kl. 16.00. Konstituerende fælles møde. MR møde – dagsorden.

 • MR møde den 9. november – referat

  Referat for menighedsrådsmødet den 9. november 2022. Næste møde den 23. november kl. 16 i Gundslev.