• Nyt om konfirmationsdage

  I 2024 er konfirmationsdatoerne i Nørre Alslev uændrede, medens konfirmationen i Nørre Kirkeby er flyttet permanent til Kristi himmelfartsdag. Fra og med 2025 vil konfirmationerne i Nørre Alslev ligge 3. og 4. søndag efter påske. Har man ikke mulighed for at flytte en allerede planlagt fest, kan man dog aftale...

 • MR møde den 1. marts 2023 – referat

  Referat MR møde Gundslev NANK 1. marts 2023 Næste møde den 29. marts i Nørre Alslev konfirmandstue kl. 15.30.

 • Lørdags Sang-café i Nr Alslev præstegård

  LØRDAG den 25. februar kl. 14.30 – 16.00 synger vi sammen fra Højskolesangbogens syttende udgave. Emnerne bliver vinter, kyndelmisse og det spirende forår. Som tidligere prøver vi også kræfter med nye sange enten fra kirkesangbogen eller anden ny digtning og komposition. Der serveres kaffe og kage midtvejs, og alle er...

 • Festlig fastelavn i Nørre Alslev kirke

  Søndag fyldtes kirken af fantasifuldt udklædte børn og voksne til den årlige fastelavnsgudstjeneste. Bagefter stod spejderne med Martin Andersen i spidsen for tøndeslagning, og derefter var der rift om boller og kakao. Tak til alle, der gjorde dagen glad og festlig, ikke mindst en stor tak til spejderne fordi, de...

 • Kirkebladet Fastelavn 2023

  Kirkeblad Fastelavn 2023. Fastelavn, orgel jubilæum i Nørre Alslev, Sangcafé, gudstjenestelisten mm.

 • Fastelavn i pastoratet

  I år med hjælp fra spejderne! Familiegudstjeneste i Nørre Alslev kirke søndag den 19. februar kl. 13.00 – vi skal høre om dengang, Jesus blev døbt. Bagefter er der tøndeslagning i præstegården, hvor spejderne viser deres kunnen, så tønderne har noget at hænge i. Det er vi meget taknemmelige for....