Fejende festlig fastelavn i Nørre Alslev

Fastelavn faldt i år sammen med minikonfirmandernes afslutning. De leverede både pynt og drama til gudstjenesten, så det var en ren fornøjelse. Til tøndeslagningen viste spejderne deres kunnen med rafter og reb, så tønderne havde noget at hænge i. I år var tønderne meget solide, og der blev derfor god tid til hyggelig snak under udskænkningen af kakao og fastelavnsboller.

Fra Nørre Alslev og Nørre Kirkeby sognes menighedsråd skal der lyde en stor tak til spejderne for deres indsats!

  • Sognepræsten