Valgforsamling til suppleringsvalget den 1. marts 2022

Et lille skriv fra mødet. De fremmødte blev orienteret om arbejdet i menighedsrådet, hvorefter der blev givet en kort gennemgang af de forskellige funktioner, kort sagt fungerer menighedsrådet som en bestyrelse i enhver anden forening. En af de store opgaver i den nærmeste fremtid, bliver renovering / nybygning af konfirmandstuen....

Læs videre

SIDSTE UDKALD!

NYT Suppleringsvalg i Nørre Alslev – tirsdag den 1 marts, kl. 19.00 i konfirmandstuen! Vi mangler fire medlemmer og to stedfortrædere fra Nørre Alslev i menighedsrådet for at være fuldtallige. Kom til valgforsamlingen. Du har stadig mulighed for at stille op, ellers kan du bare stemme og støtte dem der...

Læs videre

Orienteringsmøde til suppleringsvalg

Orienteringsmøde den 1. februar 2022. Der var mødt 8 personer op. De fleste var fra menighedsrådet. Der blev orienteret om arbejdet i menighedsråd. Menighedsrådet fungerer akkurat som en bestyrelse, i en hvilken som helst anden virksomhed eller forening. De forskellige funktioner blev gennemgået og forklaret. Vores store udfordring er posten...

Læs videre

Fra menighedsrådet

Vedr. suppleringsvalget så var der desværre ikke den store tilslutning, Der var en (via fuldmagt) Ina Antonsen som meldte sig og blev valgt ind i menighedsrådet. De 6 personer der var mødt op havde på ingen måde lyst til at opstille til menighedsrådet, men de havde mange idéer som vi...

Læs videre