SIDSTE UDKALD!

NYT Suppleringsvalg i Nørre Alslev – tirsdag den 1 marts, kl. 19.00 i konfirmandstuen!

Vi mangler fire medlemmer og to stedfortrædere fra Nørre Alslev i menighedsrådet for at være fuldtallige.
Kom til valgforsamlingen. Du har stadig mulighed for at stille op, ellers kan du bare stemme og støtte dem der stiller op.

Får vi ikke de manglende medlemmer, formår vi ikke at løse de opgaver, der hører til at drive kirken, og så risikerer vi at blive lagt ind under et andet pastorat.