Ingen kommentarer

Valgforsamling til suppleringsvalget den 1. marts 2022

Et lille skriv fra mødet.
De fremmødte blev orienteret om arbejdet i menighedsrådet, hvorefter der blev givet en kort gennemgang af de forskellige funktioner, kort sagt fungerer menighedsrådet som en bestyrelse i enhver anden forening.
En af de store opgaver i den nærmeste fremtid, bliver renovering / nybygning af konfirmandstuen.

Der var tilkendegivelser fra 3 personer, som gerne ville i menighedsrådet.
Alle 3 blev valg.
Menighedsrådet vil konstituere sig ved næste MR-møde. Det bliver den 17. marts (bemærk datoændring).

Vi ser nu alle frem til et godt samarbejde.

Foto: Den nye menighedsråd. Fra venstre mod højre.
Bagerst: Winnie Jørgensen, Mona Westergaard, Birte Thonesen, Lone Hansen, Birthe Kristensen, Marianne Vagner
Forest: Anita Herdahl, Leif Jensen, Lene Jensen