NYT Suppleringsvalg – orienteringsmøde tirsdag den 1. februar

Kom til orienteringsmøde tirsdag den 1. februar, kl. 19.00 i Nørre Alslev konfirmandstue!

Vi mangler fire medlemmer og to stedfortrædere fra Nørre Alslev for at være fuldtallige. Særligt mangler vi en, der kan varetage opgaven som kasserer. Kom og find ud af, om det kunne være noget for dig.

Får vi ikke de manglende medlemmer, formår vi ikke at løse de opgaver, der hører til at drive kirken, og så risikerer vi at blive lagt ind under et andet pastorat. Derfor er dette din chance for at få indflydelse på din egen sognekirke.

Selve valgforsamling bliver den 1. marts, 19.00