Kirkeblad september 2020

Ugeavisen 2. sektion, side 3.
Høstgudstjeneste i Nørre Alslev, sangaften, familiegudstjeneste i Nørre Kirkeby, gudstjenestelisten mm.
Har du ikke avisen, kan du se kirkebladet her: Kirkeblad september 2020.
Vil man have en papirkopi, kan man kontakte sognepræsten.