En rigtig solskinshistorie.

Glæd jer til flagalléen!

I mange år har det været en tradition, at konfirmanderne og deres forældre rejser en flagallé for hinanden på konfirmationsdagene. De seneste år er flagstængerne dog blevet mere og mere ramponerede at se på.

Dette besluttede niendeklasserne på Nørre Alslev skole at gøre noget ved. Vi blev i menighedsrådet spurgt, om vi ville give et tilskud til den årlige studietur til Berlin mod, at de malede flagstængerne. Brdr. Petersen ville så levere malingen.

I menighedsrådet var vi ikke sene til at takke ja, og derfor vil der til de kommende konfirmationer blive rejst flotte, nymalede flagstænger. Et flot initiativ fra de friske unge mennesker.