Offentligt menighedsrådsmøde i Gundslev menighedshus den 14. november kl. 16.00

Regnskaber for 2022 samt budgetter for 2024 for hhv. Gundslev menighedsråd og Nørre Alslev og Nørre Kirkeby sognes menighedsråd vil blive fremlagt. Alle er velkomne!