Kirkeministeriet har i aftes udskudt suppleringsvalget til efteråret.

Orienteringsmøde om suppleringsvalg til menighedsrådet i Nørre Alslev kirke den 2. februar kl. 19.00 – under gældende restriktioner

Oplevede du, at dåben, konfirmationen, brylluppet eller bisættelsen var god og nærværende? Er gudstjenesterne vigtige for dig, eller er du bare glad for at komme på kirkegården? At drive et kirkeliv og en kirkegård til glæde for menigheden er et stort og vigtigt arbejde, og det er menighedsrådet, der står for det. Vi fik ved valget i efteråret ikke nok medlemmer, og derfor afholdes der udfyldningsvalg den 2. marts. Har du lyst til at deltage i menighedsrådsarbejdet, kan du høre om det tirsdag den 2. februar i Nørre Alslev kirke.

Vi overholder forsamlingsforbuddet og deler os op alt efter hvor mange, der møder frem. Vi håber, at I vil komme og høre mere om vore sogne og det arbejde, der er med forbundet med dem. I faktaboksen kan man se, hvad arbejdet går ud på.

Venlig hilsen
Sognepræsten

Faktaboks
De 10 vigtigste opgaver for menighedsrådet:

• Sørge for gode rammer for gudstjenesterne og andre kirkelige handlinger

• Planlægge og sørge for gode rammer om andre aktiviteter i sognet

• Ansætte og være arbejdsgivere for kirkefunktionærer

• Kalde/Ansætte præst(er)

• Være offentlig forvaltningsmyndighed

• Vedligeholde kirkebygning, sognegård og øvrige bygninger

• Vedligeholde kirkegården og evt. øvrige jorde

• Kommunikere med omverdenen

• Sikre den daglige drift

• I valgår: Sætte et nyt hold