Ingen kommentarer

Maj 2019

Referat fra MR-mødet den 14. maj 2019. Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 11. juni kl. 19.00.

DAGSORDEN m REFERAT maj 2019