Ingen kommentarer

Mariæ bebudelse i Nørre Alslev kirke

Mariæ bebudelses dag er en vigtig dag. Her forkyndes, at Jesus var kvindefødt, altså fuldt menneske, som han var fuldt Gud. Maria er også et forbillede for den fromme kristne, fordi hun tog imod sin skæbne med et: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Det var ikke nogen let byrde, hun blev pålagt, det bliver vi mindet om til påske. Så Maria fortjener i høj grad at have sin egen dag, hvor hun bliver lovprist.

Det gør vi Nørre Alslev kirke søndag den 7. april, hvor kirkens dygtige pigekor medvirker under Jane Borello Carlsens ledelse.

»Og Gabriel engel blev til hende sendt, til Jomfru Maria med ære. »Min Herre han har mig til Eder sendt. I skul´ Kristi moder være!«« »Maria svarede så dertil, som Gud gav hende i sinde: »Mig ske alt efter Guds vilje, jeg er hans tjenestekvinde.««

Disse to strofer er fra en gammel, katolsk Mariavise, som hedder Mariskjold. Navnet kommer af omkvædet »Saa vorde jo Mari vort Skjold i hverende Vaade!« Visen begynder med at beskrive Marias skønhed og renhed. De to citerede strofer tager udgangspunkt i Lukasevangeliets fortælling om Gabriels budskab til Maria, og hvordan hun modtog dem. Resten af sangen fortæller om, hvordan Maria tog sig af den lille frelser og skærmede ham mod den onde kong Herodes, der stræbte ham efter livet. Og som Maria var et skjold for Jesus, blev hun opfattet som et skjold også for mennesker. Jesu moder var altså en elsket skikkelse og fik en central plads ved siden af sin søn.

Den katolske tilbedelse af Maria fik en brat ende med reformationen; den sjællandske superintendent, Peder Palladius, der var en af reformationens store skikkelser, digtede visen om, så omkvædet kom til at lyde: »Saa vorde jo Jesus vort Skjold i hverende Vaade!«

Kirkeåret har dog stadig en søndag, der hedder Mariæ bebudelses dag.

Kalkmaleri: Mariæ bebudelse, Tingsted kirke.

Det hellige familie Foto: Adam Wagner