Ingen kommentarer

Nordfalsters Avis side 9

De 10 sognes kirkeblad på Nordfalster er nu blevet erstattet af de forskellige sognes avissider på Nordfalsters Avis.

Se vores kirkeside her som PDF: Kirkeblad Jul 2018

Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Sognes første avisside er udkommet i denne uge.  Her er julen i centrum og man kan bl.a. se gudstjenestelisten  og aktiviteter indtil sidst i januar.  Den næste side udkommer i uge 5 .

Vi har valgt luren og vores smukke kirker som tema for vores udsende i avisen.  Lidt om luren og hvorfor, kan man læse i selve avisen eller her:

Når luren gjalder,

så styrter dødens trone. Det ved vi fra Grundtvigs salme Rejs op dit hoved, al kristenhed. Den sidste domsbasun er hos Grundtvig blevet erstattet med en nordisk lur, og det er en af grundene til, at jeg har valgt luren som ramme for vore to smukke kirker her i avisen, som nu bliver vort kirkeblad. Præstesekretæren, Serena Gallacher, har stået for udformningen.

Endnu har den sidste lur ikke lydt, og medens vi lever vort jordeliv i vore to sogne, skal lurerne kundgøre, at der bringes nyt fra kirkerne i Nørre Alslev og Nørre Kirkeby. Netop Nørre Kirkeby er den sidste og vigtigste grund til valget; for i Lommelev fandt selvejergårdmand Peter Madsen i 1846 fragmenter af to lurer, som vidnede om, at området har været meget rigt i bronzealderen. Nationalmuseets billede, som er brugt her, er af den såkaldte Brudevæltelur, som blev fundet i meget bedre stand end lurerne fra Lommelev. Ikke desto mindre minder luren os om et spændende stykke lokalhistorie, og knyttet sammen med kirken bliver den også en påmindelse om, at vi er en del af Guds historie, som endnu ikke er slut.

– Marianne Wagner