Ingen kommentarer

Praktisk information vedr. konfirmation

Kære konfirmander og forældre.

Her lidt praktisk vedr. konfirmationerne.
En konfirmation tager ca. 50 min. og hertil skal beregnes 20-25 min. bagefter til foto og kram!

Foto
På selve konfirmationsdagene møder de som ønsker at få taget enkelt portræt foto i konfirmationslokalet 45. min før konfirmationen. Alle møder senest en halv time før, hvor vi vil få taget gruppebillede.
Foto kan ses og bestilles direkte på fotografens hjemmeside. Se fremsendte mail.
Jer der skal konfirmeres store bededag taler jeg lige med vedr. foto, da der er nogle særlige forhold for jer.
Efter selve konfirmationen stiller konfirmanderne desuden op foran alteret og her kan tages foto. Under selve konfirmationen henstiller jeg til at fotografering kun foregår under ind og udgangsprocessionen.

Roser og telegrammer
I konfirmandlokalet vil der være nogle poser sat frem med konfirmandernes navne på. Heri kan lægges telegrammer samt roser. Vi aftaler næste undervisningsgang om konfirmanderne ønsker at give til alle eller kun til de nærmeste venner og veninder.

Konfirmandfølge
Når konfirmationen skal til at starte, går vi i procession fra konfirmandlokalet og over i kirken. Konfirmanderne går ind og sætter sig på deres plads, som vi forinden har øvet til generalprøven. Der vil være navneskilte på pladserne, også der hvor konfirmandfølget skal sidde. I konfirmandfølget er der plads til:

3. april kl. 10: 15 pers.
3. april kl. 12: 28 pers.
10. april kl. 10: 20 pers.

Konfirmand-ord
Hver konfirmand vil få et konfirmandord, et lille citat fra Det nye testamente som vil blive læst op under konfirmationen. Dette konfirmandord vil også lægges i det telegram som konfirmanderne får af kirken. I nogle familier har man et konfirmandord som er gået i arv, og i så tilfælde bedes I venligst sende til mig på mail.

Salmer til konfirmationerne
743 Nu rinder solen op af østerlide
13 Måne og sol
369 Du som gir os liv og gør os glade
441 Alle mine kilder
7 Herregud, dit dyre navn og ære ( færøsk mel )

Salmerne kan høres på salmebogen online og på you-tube. Det er altid mere festligt hvis alle i kirken stemmer i.

 

Hvis der er nogle spørgsmål så henvend jer venligst på lost@km.dk/ 54 40 05 07

Jeg vil glæde mig til nogle festlige konfirmationer.

 

Mvh. sognepræst Lars Oliver Stuhr